02 juli 2020

Manager economie Dieter Lindschultein een interview met Grafschafter Nachrichten (GN)

over Corona, de lockdown en de eerste relaxaties: Ondanks de lockdown en de financiële gevolgen blijft de binnenlandse economie over het algemeen stabiel. De geleidelijke versoepeling geeft bedrijven hoop. Afstands- en hygiënevoorschriften zullen het economische leven blijven begeleiden. Aan de ene kant voelen we een zekere terughoudendheid om ons hier te vestigen, maar aan de andere kant hebben we het ook met bedrijven over uitbreidingsplannen. Het volledige interview in de Grafschafter Nachrichten.