Kwaliteiten

Moderne trimodale logistiek

Het Europark onderscheidt zich als een logistiek bedrijvenpark. Op de trimodale terminal laden en lossen vrachtwagens, treinen en schepen hun goederen. Het Europark heeft treinshuttleverbindingen met onder andere Rotterdam en Malmö. De terminal is uniek vanwege z'n water-spoor-combinatie: de treinen kunnen tot op de havenkades komen. Het Europark heeft de prestigieuze status van Güterverkehrszentrum (GVZ). Meer over de logistieke kenmerken van het Europark...

Aandacht voor duurzame oplossingen

De komende jaren zijn er kansen op het gebied van de circulaire economie en biobased ontwikkelingen. De goede bereikbaarheid, grote kavels en milieuzonering maken het bedrijventerrein hiervoor uitermate geschikt. Op het Europark zijn diverse bedrijven bezig met duurzame energieopwekking en/of recycling van grondstoffen. De beschikbaarheid van (duurzame) energiebronnen in de vorm van stoom, biogas of (rest/)warmte is interessant voor bedrijven met een hoge energiebehoefte.

Het industriecluster van Noord-Nederland

Zuidoost-Drenthe kent de grootste concentratie van industriële bedrijven in Noord-Nederland. De focus ligt daarbij op de sectoren HTSM (High Tech Systems and Materials), energie, logistiek en agri & food. De ondernemers en werknemers weten van 'aanpakken'. Er is technische knowhow aanwezig, maar ook een innovatieve houding en een omgeving waarin bedrijven, kennisinstellingen en de overheid samenwerken om de regio vooruit te helpen. Een voorbeeld hiervan is het project Vierkant voor werk, dat in de komende jaren interessante subsidiemogelijkheden biedt voor bedrijven die investeren in de regio.

Last but not least: wát een omgeving

Zowel Drenthe als het aangrenzende Grafschaft Bentheim kenmerken zich door adembenemende landschappen, rust en ruimte. Waar kun je riant wonen voor een redelijke prijs met zicht op de horizon? Zeg maar, in een omgeving waar anderen naartoe gaan op vakantie? Hier dus.