28 juli 2023

Grenslocatie als vestigingsvoordeel


Grenslocatie als vestigingsvoordeel

Bij een bezoek aan het GVZ Europark Coevorden-Emlichheim is Reinhold Hilbers, CDU Statenlid voor de provincie, overtuigd van de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van vestigings- en economisch beleid. Vooraf presenteerde Vincent ten Voorde, acquisitieleider van het GVZ Europark, de huidige voortgang van het Europark aan het parlementslid.
Het GVZ Europark kenmerkt zich door het grensoverschrijdende concept als een handels- en industriegebied dat is ontstaan tussen de gemeenten Laar in Grafschaft Bentheim en Coevorden in Nederland. Hoewel er een wettelijke grens is en deze nog steeds enige juridische hindernissen opwerpt voor bedrijven in het park, speelt de grens nauwelijks een rol in het dagelijks leven. Voorbeelden die het vermelden waard zijn, zijn grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten zoals het afvalrecyclingbedrijf en een spoorwegmaatschappij. Ook de grensoverschrijdende aanleg en ontwikkeling van wegen draagt bij aan het unieke karakter van Europark.

Momenteel werken er ongeveer 1200 werknemers in Europark, voornamelijk uit Nederland. Alle beschikbare ruimte is al verkocht of gereserveerd. Europark bevindt zich daarmee in de derde ontwikkelingsfase, waarin de focus ligt op het verbeteren van de infrastructuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld de uitbreiding van de Euroterminal, de rondweg in Emlichheim en de zuidelijke rondweg in Coevorden. In de derde fase wordt het industriegebied opnieuw uitgebreid om nieuwe bedrijven aan te trekken. Aan de Nederlandse kant zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden meer, dus zal de derde fase aan de Duitse kant van het park plaatsvinden.
Een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens het bezoek was de energievoorziening en de circulaire economie in het Europark. Volgens de heer ten Voorde zal binnenkort worden onderzocht hoe het Europark meer gebruik kan maken van de opgewekte energie.

Reinhold Hilbers zegt: "Met afvalverwerking en biogasproductie heeft het Europark een groot energiepotentieel dat goed gebruikt kan worden. Ik denk in het bijzonder aan de productie en het gebruik van waterstof als toekomstige technologie," zegt Hilbers. Hij stelt voor om te overwegen of een elektrolyser nuttig zou zijn om continu waterstof te produceren uit afvalwarmte van afvalverwerking.

"Het GVZ Europark Coevorden-Emlichheim is een opmerkelijk voorbeeld van succesvolle grensoverschrijdende samenwerking in het bedrijfsleven en voor een Europa met open grenzen.  De ontwikkeling van het Europark heeft al veel positieve effecten opgeleverd. Het Europark laat zien hoe de grensligging van de provincie is veranderd van een vestigingsnadeel in een vestigingsvoordeel. Het is nu belangrijk dat deze succesvolle samenwerking wordt gehandhaafd en vergezeld blijft gaan van politieke steun. Ik moedig de parlementsleden aan om de financieringsprogramma's met betrekking tot het Europark te steunen en de infrastructuurmaatregelen door te zetten om het volledige potentieel van dit grensoverschrijdende bedrijventerrein te realiseren," aldus Reinhold Hilbers.