Kavels & prijzen

Hebt u interesse in een kavel op het Europark? We gaan graag met u in gesprek! 
Op basis van de wensen van uw bedrijf doen we u een aanbod voor uw eigen kavel op maat. 

Grondprijzen

Incl. kosten voor ontsluiting en aansluiting op de riolering

  • NL: ca. 50,00 €/m2
  • D: tussen 18,50 €/m2 en 23,00 €/m2

Opties zijn mogelijk. 
Meer weten? Neem vrijblijvend contact op!

Subsidies
Ondernemingen die zich op het Europark vestigen kunnen aanspraak maken op verschillende subsidieregelingen. Zowel de Duitse als de Nederlandse overheid kent verschillende specifieke stimuleringsregelingen. 
Onze adviseurs verkennen graag samen met u de mogelijkheden en begeleiden wanneer nodig de subsidieaanvraag. 

Bodem en water
In het grote gebied van het Europark variëren de bodem- en watergegevens. Hieronder een aantal algemene indicaties.
•    Bodem: overwegend zandgrond
•    Draagkracht grond: variabel
•    Proceswater: bron op locatie
•    Grondwaterstand: variabel, van plm. 0,5 tot 1,50 m
•    Waterkwaliteit: zuiver en zacht
•    Waterzuivering: op max. 2,5 km afstand

Vragen? Ga naar de contactpagina.